Маркіян Домбровський

 • Місце праці: Кафедра класичної філології, Львівський національний університет ім. Івана Франка (асистент, к.філол.н.)
 • Пошта: leomarek на ґмаіл.ком
 • Соцмережі: academia, fb, vk
 • Напрямки роботи:
  • Тібулл, римська елегія, грецька епіграма, (пізня латинська поезія)
  • структура образного світу поетичного тексту, поетика античного жанру
  • латинські написи Львова, (класичні мови в математиці)

  Друковані праці Виклади Вебмайстрування
leomarek (13K)Друковані праці

Дисертація

 • Домбровський М. Структура образного світу (на матеріалі елегій Тібулла) : дис. ... канд. філ. наук : спец. 10.01.06 - "теорія літератури" / Маркіян Богданович Домбровський. - Львів, 2014. - 210 с. ~ [pdf]
 • Домбровський М. Структура образного світу (на матеріалі елегій Тібулла) : автореф. дис. ... канд. філ. наук : спец. 10.01.06 - "теорія літератури" / Маркіян Богданович Домбровський. - Львів, 2014. - 210 с. ~ [pdf]

Книжкове

Спільні роботи

 • Домбровський М. Латинська мова для математиків та фізиків : підручник / М. Б. Домбровський, О. А. Вацеба, Х. І. Куйбіда, М. А. Тсомпаніс ; наук. ред. канд. філол. наук Л. М. Глущенко, канд. філол. наук Б. В. Чернюх. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. - 254 с.
  • Передмова; Коротко про історію латинської мови. ~ [pdf] / [djvu]
  • Рецензії:
   • Зарічний М. Латина для математиків і фізиків: слово у світі чисел / Михайло Зарічний, Андрій Содомора // Каменяр. - 2013. - № 5-6, травень-червень. - С. 7. ~ [pdf] / [djvu]
   • Назаренко О. Рецензія на підручник "Латинська мова для математиків та фізиків"... / Ольга Юріївна Назаренко // Іноземна філологія. - 2012. - Вип. 124. - С. 305-307. ~ [pdf] / [djvu]
 • Содомора А. О. Anno Domini = Року Божого : Латинські написи Львова / Андрій Олександрович Содомора, Маркіян Богданович Домбровський, Андрій Кісь ; автор проекту Василь Ґабор. - Львів : Л.А. "Піраміда", 2008. - 288 с.
  • Світ латинських написів Львова (передмова). ~ [pdf] / [djvu]

Впорядкування

 • Відлуння золотого віку : антологія пізньої латинської поезії в перекладах Андрія Содомори / пер. А. Содомора ; упор. М. Домбровський ; комент. М. Домбровський, А. Содомора. - Львів : ЛА "Піраміда", 2011. - 296 с.
  • Зміст; Від упорядника; Покажчики. ~ [pdf] / [djvu]

Частини книг

 • Домбровський М. Орібазій з Пергаму; Павло Александрійський; Павло, Юлій; Піфей; Плаціт Папіріензіс, Секст; Поліен // Лексикон античної словесності / за ред. Мирона Борецького, Василя Зварича. - Дрогобич : Коло, 2014. - 730 с. ~ [pdf] / [djvu]
 • Домбровський М. Від упорядника / Маркіян Богданович Домбровський // Відлуння золотого віку : антологія пізньої латинської поезії в перекладах Андрія Содомори / пер. А. Содомора ; упор. М. Домбровський ; комент. М. Домбровський, А. Содомора. - Львів : ЛА "Піраміда", 2011. - С. 27-53. ~ [pdf] / [djvu]
 • Домбровський М. Передмова / Маркіян Богданович Домбровський // Домбровський М. Латинська мова для математиків та фізиків : підручник / М. Б. Домбровський, О. А. Вацеба, Х. І. Куйбіда, М. А. Тсомпаніс ; наук. ред. канд. філол. наук Л. М. Глущенко, канд. філол. наук Б. В. Чернюх - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. - С. 7-12. ~ [pdf] / [djvu]
 • Домбровський М. Світ латинських написів Львова / Маркіян Богданович Домбровський // Содомора А. О. Anno Domini = Року Божого : Латинські написи Львова / Андрій Олександрович Содомора, Маркіян Богданович Домбровський, Андрій Кісь ; автор проекту Василь Ґабор. - Львів : Л.А. "Піраміда", 2008. - С. 11-14. ~ [pdf] / [djvu]

Статті

 • Домбровський М. Часовий вимір залізного віку в Тібула (І, 3, 35-50) / Маркіян Богданович Домбровський // Класична спадщина й сучасний літературний процес : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження доцента кафедри світової літератури Мирона Івановича Борецького (Дрогобич, 27-28 вересня 2011 р.). - Дрогобич : Посвіт, 2012. - С. 63-67. ~ [pdf] / [djvu]
 • Домбровський М. До питання композиційної техніки Альбія Тібула / Маркіян Богданович Домбровський // Класична філологія у ХХІ ст.: здобутки та перспективи : матеріали всеукраїнських наукових читань, присвячених 90-річчю від дня народження професора кафедри класичної філології Віталія Петровича Маслюка (Львів, 28 травня 2010 р.). - Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2011. - 139 с. - С. 89-92. ~ [pdf] / [djvu]
 • Домбровський М. Структура рефлексій ліричного героя в елегії Тібула І.3 / Маркіян Богданович Домбровський // Іноземна філологія. - 2011. - Вип. 123. - С. 260-275. ~ [pdf]
 • Домбровський М. Золотий вік і образ межі у Тібула / Маркіян Богданович Домбровський // Іноземна філологія. - 2010. - Вип. 122. - C. 250-254. ~ [pdf] / [djvu]
 • Домбровський М. Проблема, настрій, жанр, художній світ, композиція та їхня кореляція в елегії Тібула І.2 / Маркіян Богданович Домбровський // Вісник Львівського університету. - Сер. іноземні мови. - 2008. - Вип. 15. - С. 282-296. ~ [pdf] / [djvu]
 • Домбровський М. Елегія Тібула І.2 : Принципи розвитку тексту / Маркіян Богданович Домбровський // Мовні і концептуальні картини світу. - Київ : Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2007. - Вип. 21. - Ч.1 - С. 230-232. ~ [pdf] / [djvu]
 • Домбровский М. Контексты изображения сельского труда в элегиях Тибулла / Маркиян Богданович Домбровский // Materialele colocviului comemorativ interna?ional "Tradi?ie ?i modernitate ?n abordarea limbajului" (Consacrat anivers?rii a 65-a de la na?terea prof. Mircea Ioni??). - B?l?i, 2006. - С. 172-74. ~ [pdf] / [djvu]
 • Домбровський М. Емоційний рівень Тібулового образу сільської ідилії / Маркіян Богданович Домбровський // Іноземна філологія. - 2005. - Вип. 115. - С. 218-221. ~ [pdf] / [djvu]
 • Домбровський М. Звуковий аспект картини сільського життя у першій елегії Тібула / Маркіян Богданович Домбровський // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : Зб. матеріалів Всеукр наук.-практ. конф. (Київ, 27-28 березня 2003 р.) : У 5 т. - К. : В-во Європейського університету, 2003. - Т. 1. - С. 94-97. ~ [pdf] / [djvu]
 • Домбровський М. Звуковий аспект картини сільського життя у Тібула / Маркіян Богданович Домбровський // Вісник Львівського університету. - Сер. іноземні мови. - 2003. - Вип. 11. - С. 291-294. ~ [pdf] / [djvu]
 • Домбровський М. Трагізм Тібулового образу сільської ідилії / Маркіян Богданович Домбровський // Studia Philologica : Сб. науч. ст. - Минск : Изд. центр Беларусского государственного университета, 2002. - Вып. 5. - С. 12-22. ~ [pdf] / [djvu]

Тези доповідей

 • Домбровський М. Проблема художнього світу у Гумбольдта / Маркіян Богданович Домбровський // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2012 рік (7-8 лютого 2013 р.). До 75-річчя від дня народження професора Содомори А. О. - Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. - С. 32. ~ [rtf]
 • Домбровський М. Часові контури образу залізного віку у Тібула / Маркіян Богданович Домбровський // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2011 рік (30-31 січня 2012 р.). - Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. - С. 35. ~ [rtf]
 • Домбровський М. Система персонажів римської елегії: можливі аспекти вивчення / Маркіян Богданович Домбровський // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Національного університету імені Івана Франка за 2010 рік (7-8 лютого 2011 р.). До 80-річчя від дня народження професора Кусько Катерини Яківни. - Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. - С. 27-28. ~ [rtf]
 • Домбровський М. Мотив servitium amoris в елегіях Тібула / Маркіян Богданович Домбровський // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Національного університету імені Івана Франка за 2009 рік (4-5 лютого 2010 р.). До 100-річчя від дня народження професора Йосипа Устимовича Кобова. - Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. - С. 23. ~ [rtf]

Інше

Відповідальний за випуск

 • Класична філологія у ХХІ ст.: здобутки та перспективи : матеріали всеукраїнських наукових читань, присвячених 90-річчю від дня народження професора кафедри класичної філології Віталія Петровича Маслюка (Львів, 28 травня 2010 р.). - Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2011. - 139 с.
  • Збірник до макетування (номери сторінок - не відповідають номерам друкованого видання) ~ [pdf]
  • Зміст друкованого видання. ~ [pdf] / [djvu]


догори