Маркіян Домбровський

 • Місце праці: ЛНУ ім. І. Франка, кафедра класичної філології (доцент, к.філол.н.)
 • Соцмережі: academia, fb
 • Пошта: leomarek на ґмаіл.ком
 • Напрямки роботи:
  • Тібулл, римська елегія, грецька епіграма, (пізня латинська поезія)
  • структура образного світу поетичного тексту, поетика античного жанру
  • (латинські написи Львова), (класичні мови в математиці)
  • викладання класичних мов і літератур

leomarek (13K)


ПУБЛІКАЦІЇ

Антична поезія

Антології (упорядкування)

  Грецька епіграма в перекладах Андрія Содомори / упор. М. Домбровський; вступні статті, коментрарі: М. Домбровський, А. Содомора; покажчик: М. Домбровський . - Львів : Апріорі, 2017. - 240 с. Відлуння золотого віку: антологія пізньої латинської поезії в перекладах Андрія Содомори / упор. М. Домбровський; коментарі, вступні статті: М. Домбровський, А. Содомора. - Львів : ЛА "Піраміда", 2011. - 296 с.

Tibulliana

Структура образного світу

  Домбровський М. Структура образного світу (на матеріалі елегій Тібулла) : дисертація … канд. філ. наук : спец. 10.01.06 - "теорія літератури". - Львів, 2014. - 210 с.

Композиція

Літературознавче

Sodomoriana

Підручник з латинської мови

  Домбровський М. Б., Вацеба О. А., Куйбіда Х. І., Тсомпаніс М. А. Латинська мова для математиків та фізиків : підручник / наук. ред. Л. М. Глущенко, Б. В. Чернюх. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. - 254 с. - [гриф МОН України № 1/11-4838 від 08.06.10]

Новолатинська епіграфіка

  Содомора А., Домбровський М., Кісь А. Anno Domini = Року Божого : Латинські написи Львова / вид. 2-е, допов. і переробл. - Львів : ЛА "Піраміда", 2016. - 336 с. (1-е вид.: 2008)

Encyclopaedica

Miscellanea

 • Блавацький С., Домбровський М. Грецька періодика в Україні - українська грекомовна преса у Греції (1917, 1919 - 1920): транснаціональне компаративне дослідження // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. - 2016. - № 8. - С. 23-38.

догори